Kvalitet och miljö

För oss på Spark Trade är kvalitet- och miljöarbetet avgörande för vår verksamhet.

Kvalitet och miljö

För Spark Trade är kvalitet lika med erfarenhet och kunskap. Utöver vår egen kompetens har vi genom goda relationer till såväl våra samarbetspartners som kunder, Speno International och Trafikverket, tillgång till omfattande resurser och kunskaper när det gäller kvalitetssäkring.

Vi använder oss av högteknologisk mätutrustning och bedriver ständig uppdatering när det gäller de regler och förordningar som styr arbetet kring spår och växelslipning. Alla sliptåg som används är utrustade med högteknologiska mätinstrument som digitaliserar informationen, vilken sedan kan kontrolleras av uppdragsgivaren. Arbetet dokumenteras kontinuerligt och överlämnas till uppdragsgivaren, som också kan beställa stickprovskontroller vid behov.

Spark Trade är certifierat enligt standarderna för kvalitet; ISO 9001:2015, miljö; ISO 14001:2015 och arbetsmiljö; ISO 45001:2018. Vi är även godkända enligt TransQ, transportsektorns kvalificeringssystem för upphandlingar.