Meny
Grundutbildningar

Grundutbildningar

Våra grundutbildningar inom säkerhet relaterar till en fastställd utbildningsplan med innehåll och normtid.

Råd & Skydd – Svenska

 • Utbildningen ger normalt en behörighet att arbeta i ett arbetslag under övervakning av säkerhetspersonal
 • Utbildningens mål är att deltagarna ska känna till arbetsmetodens arbetsätt och dess risker i spårmiljö

Råd & Skydd – Engelska

 • Utbildningen ger normalt en behörighet att arbeta i ett arbetslag under övervakning av säkerhetspersonal
 • Utbildningens mål är att deltagarna ska känna till arbetsmetodens arbetsätt och dess risker i spårmiljö

BASÄVISTA 12 timmar

 • Utbildningen ger en behörighet att på egen hand vistas i spårmiljö dock utan att genomföra någon form av arbete
 • Utbildningens mål är att deltagarna ska ha kunskapen att inte utsätta sig, eller andra, för faror på järnvägen och kunna agera därefter

BASÄSKYDD 30 timmar

 • Utbildningen ger en behörighet att arbeta som Skydds- och säkerhetsledare i spårmiljö.
 • Om utbildningen följs av godkänd hälsoundersökning enligt BV FS 2000:4 ger utbildningen även behörighet som tågvarnare i spårmiljö

Skydds- och säkerhetsplanerare

 • Utbildningen ger en behörighet att arbeta som Skydds- och säkerhetsplanerare vid arbete i spårmiljö
 • Utbildningens mål är att deltagarna ska inneha kompetensen att kunna planera säkerhetsarbeten i spårmiljö
 • Utbildningstiden påverkas av deltagarnas erfarenhet och utbildning

BASÄTSM 43 timmar

 • Förkunskaper – BASÄSKYDD
 • Utbildningen ger en behörighet att arbeta som TSM A-, L-, E-skydd samt vägvakt i spårmiljö
 • Utbildningen kan kompletteras med att gälla även system E 2 (ERTMS)

BASÄFÄRD 48 timmar

 • Förkunskaper – BASÄTSM samt elskyddsutbildning enligt BVF 922
 • Utbildningen ger ingen behörighet utan är endast ett steg för att kunna vidareutbildas som TSM Växling / spärrfärd eller förare.

BASÄFÄRDTSM 48 timmar

 • Förkunskaper – BASÄFÄRD
 • Utbildningen ger behörighet som TSM Växling / Spärrfärd samt att utföra syning, bromskontroll samt sammansättning på växlingssätt och spärrfärdssätt

Jag vill veta mer!

Använd formuläret för att kontakta oss om du är intresserad av veta om hur vi kan hjälpa dig.