Utbildningar

Vi erbjuder utbildningar som grund-, repetitions- och kompletteringsutbildning enligt Trafikverkets utbildningsstruktur. Utbildningarna leds av, en av Trafikverket godkänd lärare.

Utbildningar

Skyddsanvisningar

  • Skyddsanvisningar ger den informerade möjligheten att utföra arbete i spårområdet under överinseende av en skydds- och säkerhetsledare.

Att enskilt vistas i spår (BASÄVISTA)

  • Denna funktion ger innehavaren rätt att vistas i, eller i närhet av spår på egen hand och ansvara för sin egen säkerhet.

Skydds och säkerhetsledning för arbete inom spårområde (BASÄSKYDD)

  • Denna funktion ger innehavaren rätt att ansvara och planera för egen och andras säkerhet vid aktiviteter inom spårområdet.
  • Funktionen ansvarar för samordning av skydds- och säkerhetsfrågor på arbetsplatsen.

Skydds- och säkerhetsplanerare (Sos-PL)

  • Denna funktion ger innehavaren rätt att planera och riskbedöma arbetet för egen och andras säkerhet vid aktiviteter i spårområdet.
  • Funktionen ansvarar för samordning av skydds- och säkerhetsfrågor på arbetsplatsen.

Tillsyningsman A-, L- och E-skydd samt vägvakt (BASÄTSM)

  • Funktionen ger innehavaren rätt att planera och begära A-, L-, och E-skydd och ansvara för och upprätthålla skyddet för detsamma.
  • Funktionen stämmer av förplanerade trafikverksamheter, slutför planeringen och direktplanerar trafikverksamheter.
  • Kompetens för att få vara vägvakt vid en plankorsning innebär att man genomför säkerhetsåtgärder i vägskyddsanläggning när anläggning är ur drift och vid dessa tillfällen leder vägtrafik över spår.

Tillsyningsman vid växling och spärrfärd (BASÄFÄRDTSM)

  • Funktionen ger innehavaren rätt att planera och begära växling/spärrfärder och ansvara för trafiksäkerhetsåtgärderna.

Jag vill veta mer!

Använd formuläret för att kontakta oss om du är intresserad av veta om hur vi kan hjälpa dig.