Våra kärnvärden

På Spark Trade har vi ett antal kärnvärden som fungerar som ledstjärnor för vårt allt vi gör - vårt beteende - såväl som för allt vi säger - vår kommunikation.

Våra kärnvärden

Spark Trades kärnvärden är:

Drivna

Problemlösare, Går vår egen väg, Nytänkare, I framkant

Anpassningsbara

Flexibla, Engagerade, Kunden i fokus, Lyhörda

Lagarbetare

Samverkan, Engagemang, Respekt för varandra, Yrkesstolthet

Experter

Professionella, Säkerhet och trygghet, Kompletta, Välutbildade