Slipning

Järnvägen är vårt vanligaste kommunikationsmedel, både för gods- och persontrafik. Den hårda trafikeringen innebär också att järnvägarna utsätts för omfattande slitage. Därför måste järnvägarna ständigt underhållas för att vi ska kunna bibehålla önskvärd trafiksäkerhet och kvalitet för såväl privata resenärer som yrkesutövare.