Slipning

Järnvägen är vårt vanligaste kommunikationsmedel, både för gods- och persontrafik. Den hårda trafikeringen innebär också att järnvägarna utsätts för omfattande slitage. Därför måste järnvägarna ständigt underhållas för att vi ska kunna bibehålla önskvärd trafiksäkerhet och kvalitet för såväl privata resenärer som yrkesutövare.

Speno International

Speno International

Läs mer om våra samarbetspartner Speno International.

Läs mer
Specialslipning

Specialslipning

Görs på rälser vars profil skiljer sig från de ordinära rälsprofilerna.

Läs mer
Preventiv slipning

Preventiv slipning

Utförs på nylagda rälser, som har ett oxiderat ytskikt och andra ojämnheter som svetsskarvar

Läs mer
Underhållsslipning

Underhållsslipning

Bidrar till att öka spårens livslängd och minska underhållskostnader

Läs mer