Repetitionsutbildning

Datum: 2017-12-04

Startid:

Slutdatum:

Sluttid:

Beskrivning

Huvudtillsyningsman / Tillsyningsman Växling / Spärrfärd.

(Kontakta oss på utbildning@sparktrade.se för mer information om aktuella datum)

Lärare

Spark Trade AB

Målgrupp

Behörig säkerhetspersonal enligt TRV krav som framgår av TDOK 2014.0230

Plats

Nässjö – Spark Trade utbildningslokal (kan justeras beroende på elevunderlaget)

Pris

Enligt överenskommelse

Godkännande

Ett deltagande med godkänt resultat dokumenteras via intyg

Prov

Enligt TRV krav

Kontaktperson

, 076 76 115 99

Anmälan